På Digitalelev finner du en katalog med oversikt over alle tilgjengelige digitale læremidler for grunn- og videregående skole. Digitalelev er et administrasjonsverktøy som forenkler prosessen med å ha oversikt over og administrere skolens lisenser på digitale læremidler. Digitalelev kan brukes både av skoleeier, skoleadministrasjonen og lærere.

Registrer deg

Søk og finn digitale læremidler

Oversikt over katalogen med lisenser til alle digitale læremidler gjør det enkelt å se hvilke lisenser som finnes fra de ulike leverandørene. Læremidlene er registrert med objektive og beskrivende metadata av høy kvalitet slik at det blir enkelt for skoler å sammenligne de ulike produktene som finnes. Lisensene kan bestilles direkte fra den enkelte leverandøren. Informasjon om kontraktsleverandører i forbindelse med anbud kan enkelt registreres av skoleeier og vil være godt synlig i verktøyet.

Administrer lisenser og tilganger

På Digitalelev får du oversikt over alle lisenser skolen har tilgjengelig og alle lærere og administratorer på skolen kan se hvilke lisenser man faktisk har tilgang til. Skolen gjennomfører tildeling av lisenser til elevene inne i plattformen. Man kan tildele lisenser på alle nivå, som for eksempel til hele skolen, klassetrinn, klasser eller helt ned på elevnivå. Tildelingen er basert på Feide.

Statistikk og rapportering

Skolen har alltid full oversikt over sine lisenstilganger og har tilgang til oppdaterte rapporter med oversikt over bruk av tilgangen til de ulike læremidlene.

Forenkler GDPR-hverdagen

På Digitalelev kan skoleeier enkelt informere innkjøpere og lærere på skolene hvilke leverandører de har inngått databehandleravtale med og som dermed er trygge å kjøpe lisenser fra. Det er også lett tilgjengelig informasjon om de ulike tilbydernes personvernpolicy og mulighet for direktekontakt med tilbyder for inngåelse av nye personvernavtaler.

Er du tilbyder av digitale læremidler?

Alle leverandører kan tilby sine digitale læremidler i katalogen på Digitalelev. Vil du vite mer om fordelene med å ha dine produkter tilgjengelig på Digitalelev kan du lese mer om dette her.